Skip directly to content

Projekt Mursten

on Sat, 03/03/2012 - 17:22
De gamle skolebygninger

 

Efter hjemkomsten fra vores  rejse til Kenya i sommeren 2009 kontaktede vi skolelederen Patrick Amalemba og bad ham om en prioriteret liste over, hvad skolen manglede. Det er deres behov, vi gerne vil arbejde for. Efter møder mellem de ansatte og skolens bestyrelse fik vi tilsendt listen, hvor klasseværelser var prioriteret som højeste ønske.

I marts 2011 var der 75.000,- kr. på indsamlingskontoen, hvilket kunne dække udgifterne til 3 nye klasseværelser.

Inden afrejsen havde vi overført et beløb, der kunne dække udgifterne til fundamentet, og da vi ankom den 11. marts 2011 var fundamentet støbt og byggematerialerne lå klar.

Den 23. marts ved vores afrejse var bygningen i rejsningshøjde.

Det er skolelederen Patrick Amalemba, der er tovholder omkring byggeaktiviteten. Han havde ansat en erfaren byggeleder samt arbejdsløse forældre og tidligere elever til at udføre arbejdet. Et sympatisk træk, da flere familier på den måde får en indtægt. Inden vores hjemrejse havde vi et bygge- og økonomimøde, hvor alle bilag blev gennemgået.

Her hugges skærver til byggeriet
Der arbejdes med tagkonstruktionen
Der bygges

Fra den 12. – 26. februar 2012 var vi igen i Kenya. Denne gang med midler til 2 nye klasseværelser. Vi har fået meddelelse om, at bygningen nu står færdig.

Da der stadig mangler klasseværelser, både til de ældre og de yngste elever, fortsætter vi arbejdet med at skaffe økonomi til opførelse af dem.

Nye klasselokaler