Skip directly to content

Nyhedsbrev nr 17

on Mon, 01/18/2021 - 18:27

Som bekendt måtte vi aflyse vores ordinære generalforsamling i marts måned. Der er flere ting, som skal falde på plads, så nu er en ny dato fastlagt.

Velkommen til generalforsamling tirsdag, den 1. september 2020 klokken 19.00 på Anna Trolles Skole i Brenderup. ( Se vedhæftede dagsorden).

Coronavirussen (COVID-19) har selvfølgelig også ramt Kenya. ”Vores” skole er lukket indtil 1. september. Iflg. vores oplysninger har man i Cheptigitområdet heldigvis indtil nu undgået smitten. 

Vi er i jævnlig kontakt med Patrick og Caroline. Caroline fortæller, at der arbejdes seriøst med haverne, og udbyttet er meget tilfredsstillende. Den indrettede container til syværkstedet står klar med borde, skabe og opslagstavler, så man venter blot på, at skolen bliver åbnet igen.

Der arbejdes i øjeblikket seriøst på at få tilført vand til skolen. Der skal opstilles 2 vandtanke, som hver rummer 5000 l vand og rørledninger, der skal føres ud til alle dele af skolen.

Ligeledes indhegnes den kommende skolehave (inspirationshave/modelhave) som et led i den videre udvikling af Organic Farming- projektet. Ønsket om to køer kan også indfries.

Der er endnu flere projekter i støbeskeen. Den kommende værkstedbygning - med et tilhørende voksenundervisningslokale - mangler vi penge til at kunne få færdigbygget. Skolemøbler mangler skolen stadig, så der er nok at spare sammen til. Ligeledes mangler der glas i vinduerne i spisesalen/mødelokalet. Kirken låner lokalet om søndagen til gudstjeneste.

Vi afholder vores årlige marked den 26. og 27. september. Munkegården har igen lånt os deres lokaler, hvilket er en stor, stor hjælp for, at vi kan afholde loppemarkedet.

Alle de penge, der kommer ind på markedet går ubeskåret til projektet i Kenya.

Vi modtager meget gerne igen loppeting fra ”nær og fjern”, så har I ting stående, som I mener, vi kan bruge til videresalg så kontakt Flemming på telefon 26 28 23 38 eller på mail thybobrenderup@gmail.com.

Vi ønsker jer alle en rigtig god ferieglad sommer.

Venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen

Flemming