Skip directly to content

Nyhedsbrev nr 15

on Wed, 02/19/2020 - 20:22

Så nærmer vi os udgangen af år 2019 og kan igen undres over, hvor hurtigt et år bliver lagt bag en.

Vores forening trives godt – synes vi da selv – og er i god form. Vi er i jævnlig kontakt med vores samarbejdsgruppe, hvor vores nærmeste kontakter er skoleleder Patrick og Caroline.

Meget af vores tid her i Danmark går med at ”skaffe penge” til kommende projekter. 

Vores store marked i oktober og vores julemarked sidst i november gav os en rigtig god indtjening. Dette, sammen med 4 sangarrangementer plus lidt mere, har ført til, at vi har sendt 60.000,- kr. til opførelse af en ønsket bygning, som skal indeholde et træværksted og et undervisningslokale for voksne.

Et andet projekt, som også er et ønske fra skolen er oprettelsen af en mønsterhave på skolens matrikel, så eleverne kan blive undervist i nye dyrkningsmetoder med nye afgrøder i organic farming projektet. Vi har ikke fået udregnet prisen på dette projekt, men det bliver nok det næste ønske, vi kommer til at støtte økonomisk.

Vores princip er, at vi ikke kommer som bedrevidende og igangsætter nye projekter, men at vi støtter de projekter, der kommer som ønsker fra vores samarbejdspartnere, og som de ikke har penge til at få igangsat som bæredygtige projekter. 

Den 19. januar 2020 er vi 5, der rejser til Kenya. Helle, Henriette, Kis og Flemming fra bestyrelsen og Helle Diederichsen (læge). Princippet er her, at vi altid selv betaler rejse, ophold og diverse udgifter. Vi har det godt med, at de donationer vi får fra venlige og flinke mennesker, og hvad vi tjener på markeder og diverse tiltag gå ubeskåret til projektet.

Vores kommende generalforsamling er sat til tirsdag den 17. marts 2020.

Der vil naturligvis blive indkaldt dertil i rette tid.

En lille husker: Det er tiden at indbetale til pree-school-elever for år 2020  (Helle styrer dette)

Og det er tiden at indbetale til highschool-elever også for år 2020 (Henriette styrer dette)

Og endnu en husker:

Medlemskontingentet for 2020 er 100,- kr. må gerne indbetales nu. 

Hvis der indbetales på mobilepay er det på nr. 53762

Er det bankoverførsel er det på Reg. nr. 4092 Kontonr. 33 62 62 08 48

Husk at skrive på overførslerne, hvad bidraget dækker. Ved diverse indbetalinger er man automatisk medlem og vil få tilsendt nyhedsbreve m.m.

Stor tak for i år til alle jer, der har støttet projektet økonomisk, til alle jer, der har hjulpet med praktiske gøremål og vist interesse for projekt Cheptigit Primary School – Kenya.