Skip directly to content

Nyhedsbrev nr 10

on Thu, 02/22/2018 - 20:21

Julen 2017

Nyhedsbrev nr. 10.

Den 19. december 2017

Kære medlemmer og andre interesserede..

 

Så er året ved at rinde ud – men i ”tiden der kommer” – vil vi stadig sammen med bestyrelsen være involveret i vores spændende projekt i Kenya.

Jeg har netop set på kenyakontoen, at folk, der har meldt sig til at støtte førskoleeleverne med økonomi til ekstra medhjælp og det daglige måltid mad, er i fuld gang med at indbetale. Det samme sker med de folk, som støtter enkeltelever med deres gymnasieuddannelse.

Tusind tak for det og for jeres interesse.

Den 29. januar 2018 rejser Kis og jeg til Kenya. Med os er Karin Wemmelund.

Vi glæder os alle tre til besøget, og vi er spændte på med egne øjne at se, hvordan nybyggeri med mere har udviklet sig i det forløbne år. Karin har ideer med i kufferten

På Cheptigit School skal vi også mødes med Ilse Christensen – bibliotekar fra Brande. Hun vil meget gerne i samarbejde med os være med til at opbygge et bibliotek på skolen.

Ilse har stor erfaring i det arbejde i Kenya. Hun gik på pension den 1. november og vil gerne være den, der står for opbygningen. Det bliver spændende at indfri det ønske, som skolen også har.

 

Vi har gennem snart flere år haft et godt samarbejde med Strib Idrætsefterskole. Deres World-class har - ved hvert elevhold - brugt Cheptigit Primary School som projekt. Hvordan skaffer man penge, så man økonomisk kan støtte? De har valgt vores projekt frem for den store landsindsamling, som mange efterskoler går sammen om hvert år. Strib Idrætseftersole synes, at vores projekt er meget nærværende, og klassen kan på nærmeste hold følge med i, hvad deres indsamlede penge bliver brugt til

Klassens projekt starter med, at Kis og jeg giver et oplæg – og så går de ellers i gang, støttet af deres undervisere.

Vi hører ikke mere fra dem før vi skal modtage, hvad de har arbejdet med, og hvad de kan præsentere på checken.

                                                   WORLD CLASS 2017-2018

 

Vi har lige været der og har modtaget 18.049,50 kr. og så er der forlydende om, at der endda mangler et par beløb, som ikke er modtaget endnu.

Er det ikke fantastisk. Stor respekt for de unges og deres underviseres indsats

Forsøg med dyrkning af grøntsager

 

Vi har også forbindelse med Computergruppen – Seniorer uden Grænser – som renser og installerer brugelige programmer til unge i ulande. Vi har netop fået 5 bærbare computere, som vi kan tage med i vores kufferter. To af dem er for øvrigt på vej med at par, som skal på besøg dernede.

Vi er glade for, at computergruppen hjælper os, så Caroline kan undervise uden at køen omkring computerne bliver for lang.

Vi indkalder til generalforsamling efter nytår. Afholdelsen er tirsdag, den 6. marts 2018.

Medlemskontingentet på 100 kr. for år 2018 kan indbetales på reg.nr. 3574 kontonr. 33 62 62 08 48 mærket med navn og mærket med ”medlemskontingent 2018.

Der kan også betales på selve generalforsamlingen.

Tak for i år. Tak for jeres interesse for projektet og glædelig jul og godt nytår til jer alle sammen.

På foreningens vegne

Flemming Thybo