Skip directly to content

Nyhedsbrev 14

on Wed, 02/19/2020 - 20:15

 

Kære medlemmer og interesserede i Projekt Cheptigit Primary School – Kenya.

Som tiden dog kommer farende imod os og hastigt flyver forbi. Det er alt for lang tid siden at Nyhedsbrev nr.13 blev sendt afsted, men ”skaden” må udbedres, så her er Nyhedsbrev nr.14.

Det er ikke fordi vores forening har ligget stille. Vi er i jævnlig kontakt med Patrick og Caroline, så vi kan følge med i, hvad der rører sig på skolen og i skolens nærområde. Caroline har været på besøg i Danmark 2 gange i 2019. I juni var hun inviteret til bryllup i Brenderup, en rejse hun selv og hendes familie havde finansieret.

Vi havde en del møder med hende, bl.a. var vi sammen i Sønderborg, hvor vi blev præsenteret for en ekspert i chiaplanten, som Caroline forsøger at dyrke – måske en ny afgrøde i Cheptigit - i forbindelse med vores Organic Farming Projekt

Sidst i september – i anledning af højskolernes 175 års jubilæum - inviterede Brenderup Højskole Caroline til at deltage i den store konference, som blev afholdt på Grundtvigs Højskolen. Rejse og deltagelse blev finansieret af højskoleforeningen

I året 2019 fejrer sammenslutningen af Folkehøjskoler i Danmark 175-års jubilæum for indvielsen af ​​den første Folkehøjskole i verden. Dette første internationale topmøde bringer praktikere, forskere og fortalere fra alle dele rundt om i verden sammen for at inspirere, diskutere- og videreudvikle folkehøjskoler” (Citat oversat fra den engelske version fra invitationen).

Ugen forinden deltog Caroline desuden i undervisning og workshops på Brenderup Højskole sammen med andre udenlandske elever. Jf. udtalelser fra Caroline var også denne tur til Danmark en stor oplevelse og inspiration.

Under Patricks besøg havde vi arrangeret forskellige møder, dels på Strib Idrætsefterskole og dels på Kold College i Odense. Det var en travl periode for ham, da han også meget gerne ville deltage i andre arrangementer af privat karakter. 

Vi afholdt et bestyrelsesmøde, hvor vi hørte om, hvordan tingene udvikler sig på skolen og hvilke ting, der rører sig i lokalområdet. Både Caroline og Patrick er meget åbne for at opleve og blive inspireret.

Den 4.- og 5. oktober afholdt vi vores årlige loppemarked i Munkegårdens lokaler på Vejrupvej i Brenderup.

Det samlede overskud på de to dage blev: 37.738,50 kr.

En stor tak til Munkegården for lån af lokaler til markedet. Det er en uvurderlig gestus fra deres side, at vi frit kan afholde vores marked i deres dejlige lokaler.

Så er der blevet indsat 11.744,- kr. på kontoen fra Strib Idrætsefterskole. Endnu en gang har en gruppe elever fra skolen været aktive, indsamlet penge til støtte for vores projekt. En stor tak for elevernes engagement – også  til de involverede lærere – og en hilsen, som vi håber, må komme videre til de involverede elever.

Torsdag, den 14. november afholder foreningen et spændende foredrag med feltpræst Jes Rønn Hansen, som var udsendt som feltpræst ved de danske soldater i Irak. Foredraget starter klokken 19.00 og afholdes i fællesrummet på Anna Trolles Skole i Brenderup, hvor alle er velkomne.

Onsdag, den 4. december afholder foreningen årets sidste ”syng sammen” arrangement. Tina Højmose leder aftenen, som vil blive koncentreret om julens sange. Arrangementet foregår også på Anna Trolles Skole fra klokken 19.00 til 21.00

Henriette, Helle, Kis og undertegnede rejser til Kenya den 19. januar 2020. Vi glæder os til at gense skolen og mødes med vores kontakter og samarbejdspartnere. 

Sluttelig en stor tak til alle, som støtter projektet økonomisk og med praktisk hjælp i forbindelse med markedet. Uden ekstra ”hænder” kunne afholdelsen af markedet ikke lade sig gøre med så stor succes.

Tak til alle, som afleverede effekter til markedet, tak til gartneriet 7eren og Dagli’Brugsen for deres sponsorater.