Skip directly to content

Nyhedsbrev 13

on Wed, 02/19/2020 - 19:58

Kære medlemmer og interesserede i Projekt Cheptigit Primary School – Kenya.

Så nærmer julen sig, og med den også tiden for årets sidste nyhedsbrev.

Det har også i år været spændende at arbejde med projektet i Kenya, og vi kan mærke, at kredsen af mennesker her i lokalområdet omkring foreningens arbejde på Cheptigit Primary School og skolens nære område udvides. En velment tak for støtte, hjælp og arbejdsindsats omkring det årlige loppemarked.

 

Der har i lang tid været arbejdet hårdt fra et lille udvalg i vores bestyrelse for at få en ansøgning igennem ved CISU om økonomiske midler til at støtte have/landbrugsprojektet. En økonomisk håndsrækning fra CISU vil hjælpe meget for gennemførelsen af dette projekt. Nogle familier er allerede begyndt at omlægge deres dyrkningsmetoder til Organic Farming. For de fattigste kræver det begynderkapital til at få købt høns, så man kan få gødning, og penge til frø til nye planteafgrøder. 

Det lyder måske som ”pebernødder” i vores ører, men hvis man ingen penge har, er det svært at komme i gang. Interessen er der, så vi håber, at CISU økonomisk vil støtte dette projekt.

I vores forening arbejder vi hele tiden på at skaffe penge til de aktiviteter, som er til udvikling og gavn for samarbejdet og fællesskabet. Skolen og vores samarbejde med Patrick, Caroline og CBO- gruppen er stadig i centrum for de tiltag, der er i gang. Til dette ”tjener” vi penge ved vores årlige loppemarked i weekenden før efterårsferien. I år også ved julemarkedet i vores lokale forsamlingshus, ved foredrag og forskellige kulturelle arrangementer. Disse indtjente beløb går til at støtte nybyggeri og til de af fællesskabets initiativer, som mangler kapital.

Sponsorpenge, som Henriette er ansvarlig for, går til udgifter til fattige gymnasieelevers skolegang.

De første 8 elever har netop afsluttet deres 4 års skolegang på daggymnasiet. Alle sponsoreret her fra Danmark. Takket være denne grundlæggende gymnasieuddannelse har disse elever tilegnet sig en masse ny viden og fået mulighed for at fortsætte deres videre uddannelse - på vej væk fra fattigdommen. Stor tak til de sponsorer, som økonomisk har støttet disse elever!

 

Der er stadig en ”venteliste” med navne på fattige, dygtige elever, som ønsker og kan magte en gymnasial uddannelse.Hvis nogen ønsker at støtte projektet på denne måde, er det årlige beløb 1400,- kr.pr. elev i en 4-årig periode.

Beløb til 2 ekstra medarbejdere i PreeSchool samt et dagligt måltid mad til de små er Helles ansvarsområde. Også stor tak til de sponsorer, som på denne måde støtter de mindste til en god skolestart.

Støttearrangementer

For at tjene penge er der i det kommende år planlagt nogle arrangementer, som også skulle give deltagerne en god oplevelse.

Sæt X i kalenderen torsdag d. 24. Januar, hvis du vil være med til at klippe og sy en masse indkøbsposer i stof som sælges til fordel for Cheptigit School. Tag saksen og/eller symaskinen under armen og mød op på Anna Trolles Skole kl. 18.30 – 21.30. Inger Andkjær underviser og inspirerer.  Tilmelding til Helle Lindequist. Tlf. 29 82 32 42

Inspireret af aftenen med Kim Larsen sange har vi planlagt endnu 4 aftener med fællessang. Fire forskellige musik-og sangkyndige har tilbudt at være aftenens værter. Sangaftenerne er i samarbejde med Anna Trolles skole og foregår i fællesrummet der.

  • Onsdag, den 20. februar 2019 klokken 19.00 med Morten Winther
  • Onsdag, den 3. april 2019 klokken 19.00 med Anne Eldridge
  • Onsdag, den 4. september 2019 klokken 19.00 med Jens Horn
  • Onsdag, den 6. december 2019 klokken 19.00 med Tina Højmose

2 foredrag er aftalt.

  • Torsdag, den 7 marts 2019 klokken 19.00 i samarbejde med Aktivitetscentret.  Foredrag i Brenderup Aktivitetscenter ved Troels Bech, sportsdirektør i Brøndby. Foredragets titel er: Vinderkultur

Troels Bechs familie har rod i friskolebevægelsen. Siden gik det - først som glad amatør og senere som professionel fodboldspiller, fodboldtræner i OB og senest sportsdirektør for Brøndby.  Ligeledes har han en bachelor i italienske studier. Ifølge Troels Bech er fællesnævneren: 

Det handler om mennesker og det, der sker mellem mennesker. Og det handler om at være en del af noget, der er større end dig selv.

I sit foredrag drager han på sin egen måde dagligdags-paralleller fra sportens verden over til bl.a. erhvervslivet til foreningslivet og de konstellationer, hvor mennesker i øvrigt arbejder sammen. Et Troels Bech foredrag giver en større selvforståelse – både i forhold til sig selv, men også overfor de andre ”på holdet”. Oplev en foredragsholder med humor og få fornyet inspiration til at udvikle samarbejdet i din organisation.

  • Torsdag, den 14. november 2019 klokken 19.00  på Anna Trolles Skole. Foredrag ved feltpræst Jes Rønn Hansen, Strib. Mere om foredraget senere.

 

Husk foreningens årlige generalforsamling den 21. marts 2019 på Anna Trolles Skole.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår, hvor vi håber at se jer.