Skip directly to content

Indkaldelse til generalforsamling

on Thu, 02/22/2018 - 20:30

Kære medlemmer.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Projekt Cheptigit Primary School – Kenya.

Dato.             Tirsdag, den 13. marts 2018

Tidspunkt:     Klokken 19.00

Sted:             Fællesrummet på Anna Trolles Skole, Kirkevej 29, 5464 Brenderup.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne.

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Beretning fra formanden
  3. Beretning fra evt. projektgrupper
  4. Godkendelse af årsregnskab
  5. Fremlæggelse af budget
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Valg til bestyrelse, samt 2 suppleanter
  9. Valg af revisor samt revisorsuppleant
  10. Eventuelt

 

På valg til bestyrelsen er:

Henriette Neerholt, Helle Lindequist, Jan Christoffersen (alle genopstiller)

Suppleanter: Kis Thybo, Niels-Anton Rasmussen

 

Efter generalforsamlingen kan der købes kaffe/kage.

Afsluttende vil der blive orienteret om sidste nyt i projektet.

 

Indbetaling af årskontingentet på 100,- kr.      (Kan også betales ved indgangen)

Reg. Nr. 3574

Konto 33 62 62 08 48

Mobile Pay: 52 19 04 00

Husk at notere navn!

 

Bemærk: Følgende er registreret som medlemmer for år 2018.

Sponsorer som har indbetalt mere end 100 kr. i december 2017

Sponsorer for gymnasieelever

Sponsorer for Pree-school børn.