Skip directly to content

Indkaldelse til generalforsamling

on Sun, 03/05/2017 - 18:34

Kære medlemmer.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Projekt Cheptigit Primary School – Kenya.

Dato.             Mandag den 13. marts 2017

Tidspunkt:     Klokken 19.00

Sted:             Fællesrummet på Anna Trolles Skole, Kirkevej 29, 5464 Brenderup.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Beretning fra formanden
 3. Beretning fra evt. projektgrupper
 4. Godkendelse af årsregnskab
 5. Fremlæggelse af budget
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelse, samt 2 suppleanter
 9. Valg af revisor samt revisorsuppleant
 10. Eventuelt

På valg til bestyrelsen er:

Jeanett Høg Jørgensen, Flemming Thybo (genopstiller)

Suppleanter: Kis Thybo (genopstiller).

Efter generalforsamlingen kan der købes kaffe/kage.

Afsluttende vil der blive orienteret om sidste nyt i projektet.

 

Indbetaling af årskontingentet på 100,- kr. på

Reg. Nr. 3574

Konto 33 62 62 08 48

Mobile Pay: 52 19 04 00

Husk at notere navn!

 

Bemærk: Følgende er registreret som medlemmer for år 2017.

 • Sponsorer som har indbetalt mere end 100 kr. i december 2016
 • Sponsorer for gymnasieelever
 • Sponsorer for Pree-school børn.

 

Venlig hilsen Bestyrelsen

 Flemming Thybo (formand)