Skip directly to content

Indkaldelse til generalforsamling

on Tue, 05/17/2016 - 16:59

Den 30. marts klokken 19.00 i Multisalen på Anna Trolles Skole Kirkevej 29, 5464 Brenderup.

Foreløbig dagsorden iflg. vedtægterne.

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

  2. Beretning fra formanden

  3. Beretning fra evt. projektgrupper

  4. Godkendelse af årsregnskab

  5. Fremlæggelse af budget

  6. Fastsættelse af kontingent

  7. Indkomne forslag

  8. Valg til bestyrelse, samt 2 suppleanter

  9. Valg af revisor samt revisorsuppleant

  10. Eventuelt

Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest den 16. marts og sendes til: thybobrenderup (at) gmail.com

Endelig dagsorden offentliggøres onsdag, den 23 marts på foreningens hjemmeside www.cheptigit.dk og på mail.