Skip directly to content

Foreningen

Bliv medlem af foreningen og hjælp børn på Cheptigit Primary School i Kenya.

Drømmene blandt Kenyas børn er store. De vil være dygtige og have uddannelse, så de kan ”forbedre forholdene for deres familie, deres område og hele Kenya”.

Siden 2009 har en gruppe frivillige haft et hjælpeprojekt ved Cheptigit Primary School i Kenya beliggende i et fattigt område ca. 30 km fra byen Eldoret.

Projektet har udviklet sig, og det blev hensigtsmæssigt at danne en forening.

Foreningen  Projekt Cheptigit Primary School – Kenya blev derfor dannet  i juni 2015.

Formålet med foreningen er:

  • at hjælpe børn og unge, i området omkring Cheptigit Primary School i Kenya, til uddannelse via hjælp til selvhjælp.
  • at hjælpe med at udbygge og vedligeholde skolebygninger og inventar.
  • at støtte lokalt folkeoplysningsarbejde for skolens forældre samt områdets relevante samarbejdspartnere.
  • at inddrage og aktivere de ressourcer, der findes i Danmark ved enkeltpersoner, familier, institutioner og virksomheder

Enhver med interesse for hjælpearbejde og udbygning af mellemfolkelig forståelse kan blive medlem med et årligt kontingent på 100 kr.
Donationer over 100,- kr. giver automatisk medlemskab gældende for det regnskabsår, hvor indbetalingerne er foregået.

Ved medlemskab vil du løbende blive orienteret om arbejdet og udviklingen af projektet.

Medlemsbidrag indbetales til:
Reg. nr. 4092
Kontonr. 3362620848

Foreningens CVR/SE- nummer 36 264 470

Ved indbetalinger oplyses bidragyderens navn og mailadresse

Ønsker man at give et bidrag eller en donation kan foreningen kontaktes ved henvendelse til foreningens formandl Flemming Thybo på tlf. 26 28 23 38 eller på mail thybobrenderup(at)gmail.com

Venlig hilsen bestyrelsen

 

Formand: Flemming Thybo - thybobrenderup(at)gmail.com

Næstformand: Helle Lindequist - lindequist(at)sol.dk

Kasserer: Jan Christoffersen - jc(at)stribidraetsefterskole.dk

Sekretær: Birgit Bisander - bmbisander(at)live.dk

Øvrige: 

Henriette Neerholt - henriette(at)neerholt.com 

Helle Diederichsen - d291846(at)dadlnet.dk

Morten Winther - mortendobbeltv(at)gmail.com

Kis Thybo - thybobrenderup(at)gmail.com

Niels Anton Rasmussen - piels(at)mail.com

 

FORENINGENS VEDTÆGTER